НОВИНИ

Покана за кандидастване за участие летен танцов лагер

Културният център Ви кани да кандидаствате за участие в VI-тия летен танцов лагер на Китай и държавите от ЦИЕ, който ще се проведе от 17 юли до 10 август 2020 …