Прекрасният Китай – изложба с VR градски панорами

Градовете са основни носители на съвременното икономическо развитие и регионални политически, икономически и културни центрове. В исторически план зараждането на градовете е знак за зрялост и цивилизация на човечеството. Градовете …

查看详细