Китайски културни центрове по света

    Установяването на китайски културен център е емблематично за задълбочаването на двустранните отношения, засилва билатералния културен обмен и сътрудничество, поощрява взаимното разбирателство и приятелство между народите. От 80-те години насам Китай започва създаването на културни центрове в чужбина, през последните десет години създаването на културни центрове се разгръща с бързи темпове. Понастоящем, Китай има общо 31 китайски културни центрове, дванадесет от които са в Европа (Франция, Германия, Испания, Македония, Русия, Дания, Белгия, Швеция, Гърция, Холандия, Беларус, България), десет са в Азия (Япония, Корея, Монголия, Шри Ланка, Лаос, Непал, Пакистан, Сингапур, Камбоджа), пет са в Африка (Мавриций, Бенин, Египет, Нигерия, Танзания), три са в Океания (Австралия, Нова Зеландия, Фиджи) и един център в Латинска Америка (Мексико).

 

     Нашите принципи:

     Високо качество: Китайският културен център преследва професионално ниво, старателна и всеотдайна организация, предоставяща пред общността висококачествено обслужване и културни дейности и събития;

     Популяризиране: Културният център посреща сърдечно хора от различни области, привества с добре дошли приятели от различни възрасти и различни професии да участват в дейностите на центъра;

      Приятелство: първоначалната цел на дейностите на Китайския културен център е непрестанното поощряване на взаимното разбиране и утвърждаване развитието на приятелските отношения;

      Сътрудничество: чрез своите дейности Китайският културен център установява отношения на сътрудничество с местните институции, насърчава културния обмен и приобщаване.

 

      Нашите основни функции:

  1. Разпространяване и представяне на специфичността на китайската действителност: чрез провеждането на културни събития в мноообразни формати, обединявайки в информационна платформа библиотечен фонд, уебсайт и средствата на новите медии, центърът представя пред местната публика китайските възгледи, идеали в различни политики, пътя на развитието и други. Центърът разкрива цялостно изключителната китайска традиция, както и постиженията на съвременната култура и социално-икономическо развитие.
  2. Културен обмен: чрез сценични изкуства, визуални изкуства, демостранции на нематериалното културно наследство, филмови прожекции, авторски дизайни и други културни събития – всички теи елементи ще бъдат неизменна част от ежедневните дейности на центъра
  3. Идеен обмен: организиране на научни лекции, семинари, научен диалог, препоръки за публикации и научни издания, обмен между китаисти – чрез тези дейности се разгръща идейния диалог, укрепват се усилията за култивиране на приятелското усещане за Китай, опознаването на Китай и близостта с Китай.
  4. Обучителни курсове: разгръщането на обучителни програми по сегменти от китайската култура – език, китайска традиционна медицина, бойни изкуства, музика, танци; предоставя се възможност местната общност да опознае и усети китайската култура в дълбочина.
  5. Информационно обслужване: средствата на библиотечния фонд, уебсайтът и предимствата на новите медии предоставя на местната публика информация за Китай и китайската култура, превръщайки културния център в своеобразен прозорец, през който местната публика да опознае и усети Китай.