Представяне на китайското нематериално културно наследство

Map Unavailable

日期/时间
2017/11/23
pm3:30 - pm5:00

地址
Китайски културен център в София

类别 [ Изложби ]


Чрез триизмерната демонстрация на китахското забележително нематериално културно наследство като изрязването на хартия, калиграфията, художественото изкуство, чаената церемония, бродерията, гучин и други, се разкрива дълбокото съдържание на китайската история, представя интересите и усещането за финес на китайците.

 

Изрязване на хартия (представя г-н Сие Цай-Хуа, продължител на нематериалното културно наследство на провинция Джъдзян, директор на галерията за изкуството изрязване на хартия, Сиан-шан Цай-хуа)

Калиграфия (представя г-жа Ху Чао-ся, член на Китайската асоциация по калиграфия, заместник-директор на младежката асоциация на калиграфите – провинция Джъдзян)

Художествено изкуство (г-н Дзян Хон-шън, художник, основател на “Международно общество за обмен за художествено изкуство и калиграфия – Червен божур”)

Обща композиция – чаена церемония, бродерия, гучин (Асоциация за международен културен обмен, гр.Нинбо) и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *