Танцова драма “Червената сватбена рокля”

Map Unavailable

日期/时间
2017/11/22
pm7:00 - pm9:00

地址
Народен театър "Иван Вазов",София

类别 [ Представления ]


Дългата километри сватбена процесия представя сватбени обичаи, присъщи на провинциите Джъдзян и Гуандон, развили се през хилядолетна история. Чрез поетичния изказ на езика на танца, чрез уникална приказност на танца и музика, чрез наситени с фолклора на земите на юг от река Яндзъ различни елементи в фолклорната танцова драма “Червената сватбена рокля” бавно посреща една бленуваща любов история.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *