Китайският културен център в София и Столична община подписват меморандум за сътрудничество и приятелство

    

    На 12 февруари 2018 г. Китайският културен център в София и Столична община подписаха меморандум за сътрудничество и приятелство. Меморандумът беше официално подписан в сградата на Столична община на ул.”Московска” 33. Върху меморандума от българска страна положи подпис кметът на Столична община, Йорданка Фандъкова, а от китайска страна като представител на Китайския културен център подпис положи съветникът по културните въпроси при Посолство на Китай в България, Гу Хонсин. Свидетели на подписването бяха директорът на Дирекция “Култура” при Столична община и заместник-директорът на Дирекция “Култура, радио, телевизия, преса и публикации” при Община Нинбо.

    Подписването на меморандума за сътрудничество и приятелство цели насърчаването на сътрудничеството и диалога между Китайския културен център в София и Столична община. С меморандума се изразява намерението на двете страни да се срещат всяка година, за да обменят идеи и информация, да обсъждат и развиват проектите в различните области на сътрудничество, както и да насърчават и организират реализирането на тези проекти. С меморандума двете страни се съгласяват всяка година да провеждат събития около “Веселата Китайска нова година”; на взаимоизгодна и реципрочна основа да обменят служители, специалисти от различните области на изкуството и културата, учени, както и изложби; двете страни изразяват намерението да поощряват промотирането на продуктите на всяка от страните чрез собствените си медийни канали; освен областите на културата и изкуството двете страни също ще развиват обмен и сътрудничество в области като образованието, технологиите, спорта, младежта и други, както и активно ще насърчават двустранното сътрудничество в областта на търговията. Меморандумът се сключва за период от три години и в случай че нито една от страни не изрази намерение да го прекрати, се удължава автоматично.

    Китайският културен център в София беше открит официално на 23 ноември 2017г. По време на подготвителния период, както след официалното му откриване, Китайският културен център в София получава безрезервна подкрепа от страна на българското правителство и Столична община. На 11 февруари под стъкления купол на “Ларгото” в античния културно-комуникационен комплекс “Сердика” заедно със Столична община Китайският културен център в София проведе събитията “Веселата Китайска нова година”.
Подписването на меморандума е от историческа значимост за сътрудничеството между Китайския културен център в София и Столична община.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *