Изложба “СЪЗЕРЦАНИЕ И ДИАЛОГ”, посветена на 70-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай

Единствено чрез съзерцание съумяваме да се съсредоточим и вникнем в същността на нещата. Това съзерцание е не само уединение и взор към миналото, но и размишление над настоящето и бъдещето. Чрез съзерцание художниците, опознавайки традициите, намират модерен подход, чрез който да отразят историческото наследство на едно място, като въплъщават своите познания и виждания за света и отделните култури в творбите си и търсят бъдеще на устойчивото развитие.

Диалогът стои в основата на установяването на взаимни контакти и обмен. Творците се събраха заедно и рамо до рамо проучваха хода на историята, наблюдаваха се един друг и преоткриваха себе си. Със своя лиричен подход те преобърнаха хода на времето и визуализираха силата на отделните цивилизации, като по време на транскултурния обмен на идеи насърчиха задълбочаването на взаимното разбирателство.

Посетители на изложбата разглеждат 15-метровата творба на Сю Джун’оу /徐仲偶- “Размисли върху вековната история при портата на крепостта” /《穿门越堡嘆千秋》

Осми юни е денят на културните и природните забележителности на Китай и същевременно е денят на откриването на Първото изложение „Китай – Централна и Източна Европа”.

На този особено важен ден бе открита и изложбата “Съзерцание и диалог” на творбите от проведения в България и Китай (гр. Нинбо) пленер на български и китайски художници на тема “Културното наследство на България и Китай”. Същия ден в 10:50 сутринта тринадесетте художници от двете страни представиха 120-те си творби, създадени по време на пленера, които са посветени и вдъхновени от културното и природно наследство. Тази инициатива бе организирана от  Дирекция „Култура, радио, телевизия и туризъм” към община Нинбо, Националната художествена академия на България и  Китайския културен център в София.  

Художниците представиха творбите си- резултат от осъществения пленер двете далечни страни и интересния и вълнуващ художествен обмен. По време на пленера те опознаха различните изобразителни техники, отразиха в творбите си видяното и преживяното в далечните земи. Храмове,  павилиони и пристанища се превърнаха не само в творби, пресъздаващи съчетанието на традиционната и съвременна култура, но и в ценен обмен на опит и емоции на творците от двете страни.

Художниците от България посрещат китайските си колеги

От древната тракийска цивилизация до над 5000-годишната култура Хъмуду, от Царевец до Лунното езеро в гр. Нинбо, от Рилския манастир до храма Тиентун… Между България и Китай се простират хиляди километри, но това не възпрепятства особено важния диалог и обмен.

Китайски и български художници разговарят в работно ателие на Националната художествена академия в София

Между 30 април и 9 май 2019 година шестима китайски художници и седмина български художници се отправиха на творческо пътешествие за откриване, опознаване и отразяване на естеството на културите на двете страни. Китайските творци гостуваха в София, Пловдив, Бургас, Несебър, Велико Търново и други градове, като по пътя си посетиха Националния исторически музей, Националната художествена академия, Националата галерия и други ключови за българската култура места, което им позволи да се докоснат до същината на българската история, традиция и изкуство.

Между 1 и 9 юни 2019 год.  китайските художници посрещнаха българските си колеги проф. Любимир Каралеев и доц. Николай Алексиев и други знаменити български художници и отново се разходиха из емблематичните за града културни паметници като храма Баогуо, библиотеката ”Павилионът Тиен-и”, пристанището Мейшан и други. Гостите имаха възможност отново да видят местата, вдъхновили творбите им в рамките на 10-дневния пленер. 

Обща снимка пред първата частна библиотека в Китай ”Павилионът Тиен-и”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *