Структура на Центъра

Външния облик на центъра

“Един човек, едно изкуство” – популяризиране на изкуства

Посрещане на сватбена процесия

Прекрасният Китай – виртуална изложбена зала

Зала за коктейл

Зала за посрещане на ВИП-гостите